O nama

„Forum pacijenata Srbije“ je nevladino, neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme zbog osnaživanja, edukacije i poboljšanja položaja udruženja pacijenata.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Edukacija, osnaživanje i povezivanje udruženja
 2. Zdravstvena pismenost
 3. Zdravstveni pristup i kvalitet, doprineti poboljšanju u zdravsrvenom sistemu koji omogućava ravnopravan pristup održivoj i visoko kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti
 4. Uključivanje pacijenata
 5. Osnaživanje pacijenata
 6. Održive organizacije pacijenata
 7. Organizacija stručnih predavanja i seminara
 8. Edukacija mladih o položaju i pravima pacijenata
 9. Edukacija mladih o ispravnim načinima lečenja
 10. Usvajanje i širenje pozitivnih stavova kroz razgovore, predavanja i radionice
 11. Izdravanje stručnih brošura, prezentacija i drugih promotivnih materijala u cilju upoznavanja šire javnosti putem sredstava javnog informisanja sa bolešću i delokrugom rada udruženja
 12. Saradnja sa predstavnicima zdravstvenih vlasti na poboljšanju uslova lečenja, dijagnostike i terapijskih mogućnosti
 13. Podizanje svesti o bolesti, prevenciji, boljoj informisanosti javnosti
 14. Pružanje psihološke pomoći i podrške
 15. Popularisanje zdravog načina života
 16. Razmena informacija i saznanja o bolesti
 17. Borba protiv diskriminacije
 18. Međunarodna saradnja