O nama

Hajde za tren da se vratimo u staro antičko doba, kada su forumi zaista i postojali. Kada bismo konsultovali knjige za pojašnjenje značenja reči “forum”, saznali bismo da je to bilo mesto na kojem su se ljudi okupljali radi razmene informacija i kako bi bili tu jedni za druge. To je bio povod da u savremenom dobu napravimo nešto slično.

„Forum pacijenata Srbije“  je nevladino, neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme zbog osnaživanja, edukacije i poboljšanja položaja udruženja pacijenata. Ključna je tu razmena informacija, naime obučavati ljude, zatim pružiti im podršku i osnažiti ih, a sve to naravno činiti na jednom mestu, dakle okupiti se. Iz ove premise izašla je i glavna poruka Foruma pacijenata Srbije kojom se svi mi ponosimo, a ona glasi:  “Obučiti, osnažiti, okupiti”.

Naše udruženje broji više od 40 udruženja širom Srbije i trudi se da se dobar glas daleko čuje. Ukoliko ste član nekog udruženja u Srbiji, a želite da se povežete sa ljudima koji se,baš kao i vi, bore za svoja prava i želite da napravite promenu,nešto dobro a ne znate kako, pridružite nam se.

Tu smo za vas.

Ovo su naši ciljevi :

 1. Edukacija, osnaživanje i povezivanje udruženja
 2. Zdravstvena pismenost
 3. Zdravstveni pristup i kvalitet, doprineti poboljšanju u zdravsrvenom sistemu koji omogućava ravnopravan pristup održivoj i visoko kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti
 4. Uključivanje pacijenata
 5. Osnaživanje pacijenata
 6. Održive organizacije pacijenata
 7. Organizacija stručnih predavanja i seminara
 8. Edukacija mladih o položaju i pravima pacijenata
 9. Edukacija mladih o ispravnim načinima lečenja
 10. Usvajanje i širenje pozitivnih stavova kroz razgovore, predavanja i radionice
 11. Izdravanje stručnih brošura, prezentacija i drugih promotivnih materijala u cilju upoznavanja šire javnosti putem sredstava javnog informisanja sa bolešću i delokrugom rada udruženja
 12. Saradnja sa predstavnicima zdravstvenih vlasti na poboljšanju uslova lečenja, dijagnostike i terapijskih mogućnosti
 13. Podizanje svesti o bolesti, prevenciji, boljoj informisanosti javnosti
 14. Pružanje psihološke pomoći i podrške
 15. Popularisanje zdravog načina života
 16. Razmena informacija i saznanja o bolesti
 17. Borba protiv diskriminacije
 18. Međunarodna saradnja