Prva WEB konferencija


Počela je dugo čekana vakcinacija protiv virusa Covid-19 u Srbiji. Vakcinacija je sa sobom donela mnogo pozitivnih stvari i nade u povratak starih životnih navika. Sa druge strane donela je i mnoga pitanja, nedoumice, strahove. Forum pacijenata Srbije pokreće projekat
TU SU – VakcinAkcija„, sa ciljem da podigne svest o potrebi i značaju vakcinacije od korona virusa, kao i da pružimo pacijentima odgovore na što više pitanja koja ih opterećuju. U planu je organizacija edukativnih web konferencija, kao i pokretanje Inicijative Foruma pacijenata Srbije – pacijenti bez korone kojom bi se u partnerstvu sa državom i zdravstvenim institucijama olakšala i prioritizovala dostupnost vakcina svim pacijentima u Srbiji koji ne boluju od korona virusa.

Retrospektiva prve i druge web konferencije:

Snimak prve web konferencije:

Karlovačka 25,
Zemun, Beograd

Pratite nas putem društvenih mreža

%d bloggers like this: